Offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2016/02160/KSR


Svenskt Näringslivs diarienummer

89/2016