Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/04014/K


Svenskt Näringslivs diarienummer

242/2016