Villkoren för privata välfärdsföretag

De senaste åren har en intensiv debatt om de privata företagens roll i välfärden pågått. Vinst behövs, även i välfärdsföretag, för att utveckla verksamheterna, få ekonomiskt bärkraftiga företag och för att de som satsar kapital ska få en ersättning för den risk som tas.

Senaste artiklarna

NYHET — 19 april 2024

Hård kritik mot att S vill införa etableringsstopp för friskolor

Att Socialdemokraterna vill sätta stopp för vinstdrivande friskolor är respektlöst, menar vice vd Karin Johansson. ”Nu får det vara nog med den här typen av utfall mot friskolor”, säger hon.
NYHET — 8 mars 2024

Så kan fler kvinnor bli företagare

När det gäller kvinnors företagande och entreprenörskap hamnar Sverige på jumboplats i Europa. Nu behöver politiken agera för att få fler kvinnor att vilja starta, driva och utveckla företag, skriver Karin Johansson, vice vd, och Lena Furmark, välfärdsexpert, på Dagens Samhälle debatt.
NYHET — 6 november 2023

Varning för frikort till kommuner med nya skolpengen

Regeringens direktiv till utredningen om ett nytt ersättningssystem i den svenska skolan hade kunnat bli ett bra avstamp för ett bättre ersättningssystem. Men det finns stora risker med förslagen, menar Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.
REMISSVAR — 3 april 2023

Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

NYHET — 22 september 2022

Rapport: Därför ger privata sjukförsäkringar bättre välfärd för alla

Risken att anställda hamnar i långa vårdköer och lång sjukfrånvaro oroar allt fler företagare. Sju av tio företag ser därför privata vårdförsäkringar som en nödvändig garanti för företagets överlevnad, enligt en Ratioundersökning.
RAPPORT — 15 juli 2022

Varje väl använd skattekrona

NYHET — 21 april 2022

Ekonom: Därför rusar köerna utan privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen har tillsatt en snabb­utredning om ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården. Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi, är oroad över att förslagen kan få allvarliga konsekvenser.
NYHET — 17 mars 2022

”Marknadsexperimentet” har ökat kvaliteten och effektiviteten i välfärden

Enligt en rapport från Tankesmedjan Tiden har ”marknadsexperimentet” i välfärden lett till sämre kvalitet, men slutsatsen kritiseras nu av en av de forskare rapporten hänvisar till. ”Tvärt om vad Lindgren hävdar visar empirin att marknadsinslagen lett till ökad kvalitet och lägre kostnader”.
REMISSVAR — 2 februari 2022

Remiss av Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80

NYHET — 3 november 2021

Vårdförsäkring självklar för många småföretag

Stryps sjukvårdsförsäkringarna befaras köerna till den offentligt finansierade vården bli ännu längre. För Thomas Harbom, delägare i företaget Alufront, är det en självklarhet att ha en sjukvårdsförsäkring för personalen. ” Alla vinner på det”, säger han.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist