Översyn av Lex Laval (SOU 2015:83)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Externt diarienummer

A2015/02501/ARM


Svenskt Näringslivs diarienummer

216/2015