Promemoria Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv instämmer med behoven att möliggöra en rimlig omställning för enskilda och tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2019/00206/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

12/2019