Promemoria om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2015/04884/UR


Svenskt Näringslivs diarienummer

197/2015