Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Gemensamt remissvar

Miljö- och energidepartementet


Externt diarienummer

M2018/00852/R


Svenskt Näringslivs diarienummer

52/2018