Promemoria om sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/03828S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

195/2018