Promemoria om vissa frågor på området för indirekta skatter

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2015/3465


Svenskt Näringslivs diarienummer

132/2015