Promemoria "Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton"

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Gemensamt remissvar

Näringslivets Skattedelegation


Externt diarienummer

Fi2018/00923/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

38/2018