Promemorian Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2014/4440


Svenskt Näringslivs diarienummer

206/2014