Promemorian Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2015/06623/KSR


Svenskt Näringslivs diarienummer

182/2015