Promemorian Avdragsförbud för ränta på visa efterställda skuldförbindelser samt visa förenklingar på företagsskatteområdet

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Gemensamt remissvar

Näringslivets Skattedelegation


Externt diarienummer

Fi2016/01229/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

67/2016