Promemorian Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/00350/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

19/2016