Promemorian Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/01456/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

85/2016