Promemorian Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att dotterföretag till börsbolag ska undantas från tillämpningsområdet för lagen om registrering av verkliga huvudmän. En sådan lagändring har länge efterfrågats av Svenskt Näringsliv.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/00438/B


Svenskt Näringslivs diarienummer

22/2019