Promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstår från att yttra sig.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi/2019/04229/V


Svenskt Näringslivs diarienummer

162/2019