Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2016/02685/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

126/2016