Promemorian Växa-stöd för den första anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/01152/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

60/2016