Remiss: 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande.

REMISS Publicerad 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Infrastrukturdepartementet


Externt diarienummer

I2019/00644/TM


Svenskt Näringslivs diarienummer

70/2019