Remiss - Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstår från att yttra sig.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansinspektionen 


Externt diarienummer

19-2927


Svenskt Näringslivs diarienummer

57/2019