Remiss av betänkandet Sveriges miljöövervakning -- dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljödepartementet


Externt diarienummer

M2019/01011/S


Svenskt Näringslivs diarienummer

130/2019