Remiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2015/03779/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

231/2015