Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18TWh till 2030 (ER 2016:19)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljö- och energidepartementet


Externt diarienummer

M2016/02399/Ee


Svenskt Näringslivs diarienummer

205/2016