Remiss av förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget men med tillägget att för det fall förslaget börjar gälla från den 1 oktober är det orimligt om myndigheter under perioden 1 april till 1 oktober 2019 vid vite ska kunna kräva att leverantörer ska utfärda fakturor enligt den den europeiska standarden.  

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Myndigheten för digital förvaltning


Externt diarienummer

2019-8


Svenskt Näringslivs diarienummer

11/2019