Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk

REMISS Publicerad 

Ladda ner

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2019/02278/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

104/2019