Remiss av Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2018/03652/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

165/2018