Remiss av Livsmedelsverkets rapport om behovet av lag- eller förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv ansluter sig till yttrande av Livsmedelsföretagen. Vi påpekar dock också att skydd för geografiska ursprungsbeteckningar inte bör utökas till icke jordbruksprodukter. 

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N/2020/00310/JL


Svenskt Näringslivs diarienummer

82/2020