REMISSVAR16 november 2020

Remiss av Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S/2020/8228

Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol (S2020/08228)

Svenskt Näringsliv vill med anledning av rubricerad departementspromemoria lämna följande kommentarer och ställningstagande.

Kommentarer och ställningstagande

Föreningen Svenskt Näringsliv har valt att inte kommentera det remitterade förslaget i alla delar, utan riktar in våra synpunkter på effekterna av de föreslagna restriktionerna och vikten av att sätta in förbättrade och förstärkta statliga stödåtgärder.

Svenskt Näringsliv vill inledningsvis understryka att det redan i rådande läge finns ett utbrett och akut behov av att förlänga och utöka statliga stödåtgärder. Vid ett införande av de restriktioner och förbud som nu föreslås i den remitterade promemorian finns det enligt Svenskt Näringslivs uppfattning mycket tydliga skäl att framföra att redan drabbade företag kommer att behöva förbättrade och förlängda ekonomiska stödåtgärder. Detta särskilt som att den remitterade förordningen föreslås träda i kraft den 20 november 2020 och gälla till utgången av februari 2021, dvs. tidpunkten avviker tydligt från den tidsram som tidigare aviserats från regeringen avseende förlängning av befintliga stödåtgärder.

Ansvarig handläggareGöran Grén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist