Remiss av Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/03975/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

14/2020