Remiss av promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S/2020/04874/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

106/2020