Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2015/05650/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

244/2015