Remiss av SOU 2017:25 Samlad kunskap - stärkt handläggning

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2017/02159/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

71/2017