Remiss av utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen. 

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2019/03948/L3


Svenskt Näringslivs diarienummer

153/2019