Remiss om Riksbankens roll i att tillhandahålla en referensränta

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget att Riksbanken tillhandahåller en alternativ referensränta för den allra kortaste löptiden i svenska kronor.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Sveriges Riksbank


Externt diarienummer

2019-00912


Svenskt Näringslivs diarienummer

128/2019