Remiss Promemorian Underrättelse till Skatteverket vid kallelse på okända borgenärer

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2017/08774/L2


Svenskt Näringslivs diarienummer

212/2017