REMISSVAR4 december 2020

Remiss SOU 2020:43 Betygsutredningen 2018

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2020/04429/GV

Trots att mycket är bra med gymnasieskolan finns det också många utmaningar och problem. Vi kan se många exempel på högskolor och universitet som larmar om att nybörjarstudenters kunskaper är sämre idag än tidigare. Det finns också många exempel på arbetsgivare som upplever att nyexaminerade gymnasieelevers kunskaper inte är tillräckliga. Eleverna i gymnasieskolan måste helt enkelt nå längre än vad de gör idag. Att enbart införa ett nytt betygssystem lär inte lösa dagens problem. Men Svenskt Näringsliv förutsätter att införandet av ett nytt betygssystem sätter igång rätt processer och rätt utvecklingsarbete för att för att elevernas kunskaper ska förbättras liksom resultaten i skolan.

Ett betygssystem spelar stor roll för skolan. Med betygen ska eleverna komma in på rätt program på gymnasieskolan, på rätt högskoleutbildning eller skaffa sig rätt jobb. Betygen är också viktiga för att kunna utvärdera skolsystemet och jämföra skolor och utbildningar med varandra. Betygen är också viktiga för arbetsgivare när nya medarbetare ska rekryteras.

Därför behöver ett betygsystem vara:

- Långsiktigt hållbart

- Transparent, begripligt och förutsägbart

- Rättssäkert

Det behöver också uppmuntra till flit och ansträngning.

Ansvarig handläggareJohan OlssonMagnus Wallerå
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist