Remisspromemoria om ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/01859/K


Svenskt Näringslivs diarienummer

115/2016