Remissvar om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

REMISS Publicerad

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnäring av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM) 2015 615 final

 

Ladda ner

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2016/01695/FST


Svenskt Näringslivs diarienummer

46/2016