Remittering av betänkandet Att förstå och bli förstådd - Ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk(SOU 2018:83)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstår ifrån att kommentera förslagen i rubricerade utredning.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2018/04684/UF


Svenskt Näringslivs diarienummer

29/2019