Remittering av betänkandet Belastningskontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

REMISS Publicerad 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Externt diarienummer

A2019/00895/ARM


Svenskt Näringslivs diarienummer

82/2019