Remittering av kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget ändrad 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) och förslag om nytt omvårdnadsbidrag

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2018/01985/FST


Svenskt Näringslivs diarienummer

56/2018