Remittering av PM Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-10 och PM Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

REMISS Publicerad

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2020/05401/ SF och S2020/05402/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

112/2020