Remittering av promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

REMISS Publicerad
.
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2020/03216/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

76/2020