Remittering av promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2020/02592/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

70/2020