Samspel för hälsa (SOU 2018:80)

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2018/05708/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

3/2019