Sjukpenninggrundande inkomst för företager under företagets uppbyggnadsskede

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2017/06606/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

218/2017