Skatteverkets promemoria Vissa fastighetstaxeringsfrågor

REMISS Publicerad

I promemorian föreslås ett antal ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förslagen avser taxering av mark som är täckt av vatten, taxering av byggnad på allmänt vatten, indelning av ridhus samt förbättring av underlaget för skogsbruksvärdet.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/02110/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

189/2018