SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

FI2018/03212/K


Svenskt Näringslivs diarienummer

18/2019