Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR12 maj 2020

SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2020/00536/SF

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6).

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att försäkrad som uppnått 62 men inte 65 års ålder inte ska få sin arbetsförmåga bedömd mot normalt förekommande arbete efter dag 180 i rehabiliteringskedjan

• Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att sänka beviskravet vid bedömning av un-dantaget vid prövningen av den försäkrades arbetsförmåga dag 180 i rehabilite-ringskedjan

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att införa ytterligare undantag från pröv-ningen av den försäkrades arbetsförmåga efter dag 365 i rehabiliteringskedjan

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att vid bedömning av rätten till rehabiliterings-penning ska den försäkrades arbetsförmåga inte bedömas mot normalt förekom-mande arbete

Ansvarig handläggareCarina LindfeltCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist